SKC Marketing Communications Agency [About SKC]
English | Русский
 MARKETING COMMUNICATIONS AGENCY

SKC Marketing Communications Agency

Established – 1995

Main activity format – business communications

Main activity directions – PR & BTL, creative/design

Key practices IT, FMCG, cinema, media, businessGeography of activity

Geography of activity 

 

Moscow
St. Petersburg
Almaty
Astana
Asuncion
Berlin
Bogota
Bratislava
Budapest
Bucharest
Warsaw
Vein
Vladivostok
Volgograd
Delhi
Doha
Ekaterinburg
Irkutsk
Kazan
Cairo
Kiev
Krasnodar
Krasnoyarsk
London
Mexico city
Nizhny Novgorod
Novosibirsk
New York
Omsk
Paris
Permian
Prague
Rome
Rostov-on-Don
Samara
Saratov
Sochi
Tomsk
Ufa
Khabarovsk
© Copyright SKC Agency. 2012-2019. All rights reserved.
Tel. +7 (495) 974-22-62. E-mail: skcag@skc-agency.ru